Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website https://vuamua.vn bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ người tiêu dùng. Đây là các thông tin mà https://vuamua.vn yêu cầu người tiêu dùng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để VUAMUA liên hệ xác nhận khi người tiêu dùng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Trong quá trình giao dịch thanh toán tại Website https://vuamua.vn, https://vuamua.vn chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ. VUAMUA cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của thành viên và một số thông tin nhận diện phi cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số, v.v.) để quản lý cơ sở dữ liệu về người tiêu dùng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).. Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website VUAMUA về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Website https://vuamua.vn  sử dụng thông tin của người tiêu dùng cung cấp để:

      • Cung cấp các dịch vụ đến người tiêu dùng;

      • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa người tiêu dùng và VUAMUA;

      • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của người tiêu dùng hoặc các hoạt động giả mạo người tiêu dùng;

      • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với người tiêu dùng;

      • Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của người tiêu dùng tại VUAMUA;

  • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân

Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp người tiêu dùng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Người tiêu dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

Ban quản trị;

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động

Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của người tiêu dùng

Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Website: vuamua.vn

Tên Công ty: Công ty TNHH DNV Logistics

Địa chỉ: Số 20, Đường số 1, Khu phố 5, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0834524644

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử

Người Tiêu Dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào Website vuamua.vn và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.

Người Tiêu Dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Vuamua sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người Tiêu Dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người Tiêu Dùng: qua email vuamuavn@gmail.com; hoặc điện thoại 0834524644

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Thông tin cá nhân của Người tiêu dùng trên Website vuamua.vn được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên Website vuamua.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Người tiêu dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người tiêu dùng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của Người tiêu dùng khi không có sự đồng ý của Người tiêu dùng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Người tiêu dùng, Ban quản trị có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Người tiêu dùng được biết về vụ việc.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Người tiêu dùng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của VUAMUA.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *