Thiết bị vệ sinh bao gồm: Bồn cầu, Lavabo rửa mặt (chậu rửa mặt), các loại vòi xịt, vòi rửa, vòi tắm