Bếp Từ Thông Minh KAFF KF–HIDE868I

42.800.000 34.240.000