Chậu Lavabo tròn đặt bàn cao cấp (HLB 12)

1.600.000 1.450.000