Cút Nối Giữa Ống Cấp Nước Và Bồn Tiểu Inax UF-105

450.000