Kệ bát đĩa di động nâng hạ tủ trên

8.000.000 3.500.000