Phễu Thoát Sàn Inax FDV-12F Vuông 120×120 mm (Ø90)

950.000