Phễu Thoát Sàn Inax PBFV-120 Vuông 120×120 (Ø60)

820.000