Tấm Ốp Ngoài Trời NT12 xám vân

234.000 211.000

Tấm Ốp Ngoài Trời NT12 xám vân

Kích thước: 12x100x3000mm