Tấm Ốp Ngoài Trời NT12 xám

234.000 211.000

Tấm Ốp Ngoài Trời NT12 xám

Kích thước: 12x100x3000mm