Phễu Thoát Sàn Inax PBFV-110 Vuông 110×110 (Ø60)

720.000